Philadelphia Serie – 1 –

wooden box
1976

40           57           59 

48          58          47